11
03

Tiến độ 10-03-2016

img-(57)

img-(62)
img-(83)

cat tuong phu nguyen giai doan 2 (2) cat tuong phu nguyen giai doan 2 (3) cat tuong phu nguyen giai doan 2 (4) IMG_2230

IMG_2232 IMG_2260 IMG_2262 IMG_2264 IMG_2266

IMG_2268

IMG_2271

IMG_2278

IMG_2280

IMG_2290

IMG_2291

IMG_2293

img-(112)

 

img-(39)